117,2078

Popusti za upis na master studije

Na osnovu sporazuma o saradnji Univerzitet Singidunum odobrava sledeće popuste za upis na master studije u akademskoj 2023/2024. godini.
 popusti-2023
Univerzitet Singidunum © 2023