118,4727

Odbrana master rada - Miloš Rakonjac - 412071/2016

Dana 18.01.2018. u 12:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Miloš Rakonjac, broj indeksa 412071/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "IP mreža za prenos multimedijalnog sadržaja:dizajn i performanse".


Članovi komisije:

  • prof. dr Mladen Veinović, predsednik komisije
  • prof.dr Miroslav Dukić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018