118,4727

Master rad kandidata Miloša Rakonjca

Master rad kandidata Miloša Rakonjca pod nazivom: „IP mreža za prenos multimedijalnog sadržaja:dizajn i performanse” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Univerzitet Singidunum © 2018