118,4727

Odbrana master rada - NIkola Ivanović - 411228/2016

Dana 22.01.2018. u 10:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student NIkola Ivanović, broj indeksa 411228/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Dinamički problemi oslanjanja vozila".


Članovi komisije:

  • prof.dr Predrag Popović, predsednik komisije
  • prof.dr Dragan Cvetković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018