118,4727

Odbrana master rada - Vladimir Dimitrov - 401156/2016

Dana 16.01.2018. u 11:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Vladimir Dimitrov, broj indeksa 401156/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Budžet vojske i uticaj namenske indusrije na bruto domaći proizvod Republike Srbije".


Članovi komisije:

  • Prof. dr Goranka Knežević, predsednik komisije
  • Prof. dr Lidija Barjaktarović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018