118,4727

Master rad kandidata Nikole Ivanovića

Master rad kandidata Nikole Ivanovića pod nazivom: „Dinamički problemi oslanjanja vozila” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Univerzitet Singidunum © 2018