118,4727

Odbrana master rada - Aleksandra Čolić - 400091/2016

Dana 10.01.2018. u 17:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Čolić, broj indeksa 400091/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Analitičke procedure u funkciji rizika revizije i otkrivanja kriminalnih radnji u finansijskim izveštajima".


Članovi komisije:

  • prof. dr Zoran Petrović, predsednik komisije
  • prof.dr Kosana Vićentijević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018