118,4727

Odbrana master rada - Novo Femić - 405169/2016

Dana 09.01.2018. u 15:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Novo Femić, broj indeksa 405169/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Organizacija i menadžment posluženja svečanih,vanrednih i protokolarnih prijema za VIP".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jovan Popesku, predsednik komisije
  • prof. dr Slobodan Čerović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018