118,4727

Odbrane master radova

Odbrana master rada - Darko Nestorović - 401020/2015

Dana 28.01.2017. u 11:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Darko Nestorović, broj indeksa 401020/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Javne nabavke u funkciji racionalnog i transparentnog korišćenja budžetskih sredstava za finansiranje rashoda odbrane Republike Srbije".

Odbrana master rada - Helena Dobrenović - 405053/2014

Dana 23.01.2017. u 11:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Helena Dobrenović, broj indeksa 405053/2014, pristupiće odbrani master rada na temu "Upravljanje ljudskim resursima u hotelu Golden Inn Majdanpek".

Odbrana master rada - Saša Vujčić - 401357/2015

Dana 11.01.2017. u 18:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Saša Vujčić, broj indeksa 401357/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Rizici koje nosi utrošak sredstava od nadoknada Ujedinjenih nacija na korekturu rashoda plata".

Univerzitet Singidunum © 2018