118,4727

Odbrane master radova

Odbrana master rada - Nebojša Selaković - 415194/2012

Dana 30.01.2016. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Nebojša Selaković, broj indeksa 415194/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Promotivne aktivnosti i primena CRM-a na primeru banaka u Srbiji".

Odbrana master rada - Miloš Purić - 410382/2010

Dana 28.01.2016. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Miloš Purić, broj indeksa 410382/2010, pristupiće odbrani master rada na temu "Digitalna forenzička istraga fajl sistema sa osvrtom na NOR i NAND memorije".

Odbrana master rada - Jovana Đalović - 405535/2013

Dana 28.01.2016. u 11:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Đalović, broj indeksa 405535/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Strategijsko pozicioniranje u hotelijerstvu na primeru hotela Metropol Palace Beograd".

Odbrana master rada - Vladan Grčić - 410515/2009

Dana 27.01.2016. u 17:30, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, student Vladan Grčić, broj indeksa 410515/2009, pristupiće odbrani master rada na temu "Implementacija internog PKI sistema u srednjoškolskoj ustanovi".

Odbrana master rada - Slobodan Tihojević - 410222/2013

Dana 27.01.2016. u 17:00, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, student Slobodan Tihojević, broj indeksa 410222/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Cisco tehnologije u organizaciji računarskih mreža".

Odbrana master rada - Ivan Despotović - 410090/2013

Dana 27.01.2016. u 16:30, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, student Ivan Despotović, broj indeksa 410090/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Prikupljanje i centralizovanje podataka o bolnički lečenim licima primenom principa servisno orijentisane arhitekture".

Odbrana master rada - Milan Pajević - 410100/2013

Dana 27.01.2016. u 16:00, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, student Milan Pajević, broj indeksa 410100/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Tehnološko rešenje gradskog zavoda za javno zdravlje sa aspekta komunikacije i bezbednosti".

Odbrana master rada - Dušan Sekulić - 410465/2014

Dana 27.01.2016. u 15:30, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, student Dušan Sekulić, broj indeksa 410465/2014, pristupiće odbrani master rada na temu "Razvoj i analiza savremenih internet zasnovanih aplikacija na virtuelizovanoj platformi".

Odbrana master rada - Miloš Slavić - 410205/2013

Dana 27.01.2016. u 15:00, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, student Miloš Slavić, broj indeksa 410205/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Razvoj softvera za upravljanje elektronskim zapisima".

Odbrana master rada - Dušan Santovac - 410328/2012

Dana 27.01.2016. u 14:30, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, student Dušan Santovac, broj indeksa 410328/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Protokoli za rutiranje".

Odbrana master rada - Ivan Đukić - 410463/2010

Dana 27.01.2016. u 14:00, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, student Ivan Đukić, broj indeksa 410463/2010, pristupiće odbrani master rada na temu "Pojam, definicije i šifrovanje satelitske televizije".

Odbrana master rada - Stefan Stantić - 400254/2012

Dana 27.01.2016. u 16:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Stefan Stantić, broj indeksa 400254/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Komparativna analiza osiguranja u odabranim zemljama Jugoistočne Evrope-Srbija, Slovenija i Hrvatska".

Odbrana master rada - Ana Ostojić - 400665/2013

Dana 27.01.2016. u 15:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Ostojić, broj indeksa 400665/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Deponovanje i ulaganje sredstava društava za osiguranje studija slučaja Dunav osiguranje a.d.o.".

Odbrana master rada - Veljko Miličević - 400526/2014

Dana 27.01.2016. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Veljko Miličević, broj indeksa 400526/2014, pristupiće odbrani master rada na temu "Značaj osnovnih parametara ponude životnih osiguranja".

Odbrana master rada - Tijana Nikolić - 415414/2013

Dana 22.01.2016. u 12:20, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Tijana Nikolić, broj indeksa 415414/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Značaj analize podataka dobijenih iz društvenih mreža za efikasnost internet marketinga".

Odbrana master rada - Tamara Sekulić - 401871/2013

Dana 29.01.2016. u 10:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Tamara Sekulić, broj indeksa 401871/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Evropska investiciona banka i Evropska banka za obnovu i razvoj".

Odbrana master rada - Maja Đorđević - 401166/2013

Dana 29.01.2016. u 11:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Maja Đorđević, broj indeksa 401166/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Upravljanje obrtnim kapitalom".

Odbrana master rada - Julija Kocić Andrić - 401822/2011

Dana 26.01.2016. u 11:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Julija Kocić Andrić, broj indeksa 401822/2011, pristupiće odbrani master rada na temu "Makroekonomski i mikroekonomski aspekt kreditne analize".

Odbrana master rada - Dušan Alilomov - 415834/2012

Dana 25.01.2016. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Dušan Alilomov, broj indeksa 415834/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Singibooking.com - razvoj poslovne ideje novog e-turističkog preduzeća".

Odbrana master rada - Jelena Pantelić - 415731/2012

Dana 23.01.2016. u 14:15, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Pantelić, broj indeksa 415731/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Marketinško komuniciranje i pozicioniranje turističke destinacije Nemačke".

Odbrana master rada - Dejan Đorović - 410437/2010

Dana 22.01.2016. u 12:00, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, student Dejan Đorović, broj indeksa 410437/2010, pristupiće odbrani master rada na temu "Primena stabla odlučivanja u rešavanju klasifikacionih zadataka".

Odbrana master rada - Martina Stošić - 410331/2013

Dana 22.01.2016. u 11:30, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Martina Stošić, broj indeksa 410331/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Digitalni marketing i mobilne aplikacije".

Odbrana master rada - Inela Kadrić - 410121/2014

Dana 22.01.2016. u 11:00, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Inela Kadrić, broj indeksa 410121/2014, pristupiće odbrani master rada na temu "Kriptografija zlonamernog softvera".

Odbrana master rada - Branislav Ralović - 400946/2012

Dana 29.01.2016. u 17:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Branislav Ralović, broj indeksa 400946/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Uloga elektronskog bankarstva u savremenom bankarskom poslovanju".

Odbrana master rada - Marija Radovanović - 400074/2011

Dana 29.01.2016. u 16:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Radovanović, broj indeksa 400074/2011, pristupiće odbrani master rada na temu "Analiza privrednih društava iz delatnosti dnevne štampe u Srbiji".

Odbrana master rada - Marija Topalović - 400736/2013

Dana 29.01.2016. u 16:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Topalović, broj indeksa 400736/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Finansijska analiza preduzeća Galenika Fitofarmacija a.d.".

Odbrana master rada - Filip Stojanović - 400821/2011

Dana 29.01.2016. u 15:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Filip Stojanović, broj indeksa 400821/2011, pristupiće odbrani master rada na temu "Biznis plan kao podloga za poslovno odlučivanje".

Odbrana master rada - Tijana Radivojević - 401397/2011

Dana 25.01.2016. u 13:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Tijana Radivojević, broj indeksa 401397/2011, pristupiće odbrani master rada na temu "Funkcija kontrole u poboljšanju efektivnosti poslovanja i upravljanje promenama u poslovnom okruženju".

Odbrana master rada - Jelena Popov - 401655/2012

Dana 25.01.2016. u 13:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Popov, broj indeksa 401655/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Uloga menadžmenta ljudskih resursa u motivaciji zaposlenih i njihovom zadovoljstvu poslom".

Odbrana master rada - Dušan Jovanović - 401018/2012

Dana 25.01.2016. u 12:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Dušan Jovanović, broj indeksa 401018/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Uticaj obuke zaposlenih na efikasnost poslovanja - studija slučaja Sport vision".

Odbrana master rada - Jelena Radovanović - 400518/2012

Dana 25.01.2016. u 11:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Radovanović, broj indeksa 400518/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Emocionalna inteligencija kao ključni faktor efektivnog liderstva".

Odbrana master rada - Marina Obradović - 401270/2013

Dana 29.01.2016. u 10:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Marina Obradović, broj indeksa 401270/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Analiza poslovanja banaka u Srbiji sa posebnim osvrtom na bankarske garancije i kredite".

Odbrana master rada - Marijana Doleček - 401611/2013

Dana 22.01.2016. u 13:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Marijana Doleček, broj indeksa 401611/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Organizaciono ponašanje i motivacija zaposlenih u funkciji poboljšanja poslovanja savremenih organizacija".

Odbrana master rada - Mirjana Joksimović - 411193/2013

Dana 22.01.2016. u 12:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Mirjana Joksimović, broj indeksa 411193/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "E-learning u funkciji stručnog usavršavanja u obrazovnim institucijama".

Odbrana master rada - Dijana Brkić - 411129/2013

Dana 22.01.2016. u 12:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Dijana Brkić, broj indeksa 411129/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Trening i razvoj zaposlenih kao nematerijalna strategija motivacije".

Odbrana master rada - Ane Krstić - 415530/2013

Dana 30.01.2016. u 13:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Ane Krstić, broj indeksa 415530/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Uticaj reklamnih poruka i društvenih mreža na poboljšanje poslovanja kompanija".

Odbrana master rada - Danijela Pantić Vlahović - 405291/2012

Dana 26.01.2016. u 17:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Danijela Pantić Vlahović, broj indeksa 405291/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Uloga integrisanih marketing komunikacija u promociji gastronomskog turizma Srbije".

Odbrana master rada - Marija Zlatanović - 405588/2013

Dana 30.01.2016. u 13:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Zlatanović, broj indeksa 405588/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Upravljanje promocijom u hotelijerstvu putem savremenih medija".

Odbrana master rada - Tamara Taušanović - 401317/2013

Dana 26.01.2016. u 17:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Tamara Taušanović, broj indeksa 401317/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Primena marketing menadžmenta i njegovih procesa - studija slučaja Yuta".

Odbrana master rada - Dalibor Nenadović - 405301/2012

Dana 21.01.2016. u 11:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Dalibor Nenadović, broj indeksa 405301/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Trening i obuka osoblja u hotelijerstvu".

Odbrana master rada - Janko Marić - 405081/2012

Dana 21.01.2016. u 11:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Janko Marić, broj indeksa 405081/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Karakteristike smeštajne ponude Divčibara".

Odbrana master rada - Sonja Đurović - 401348/2012

Dana 20.01.2016. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Sonja Đurović, broj indeksa 401348/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Komparativna analiza mobilnog bankarstva u Srbiji".

Odbrana master rada - Marija Jokić - 415217/2013

Dana 20.01.2016. u 16:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Jokić, broj indeksa 415217/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Društveni i etički aspekti medijskog oglašavanja".

Odbrana master rada - Ivan Orestijević - 415077/2013

Dana 20.01.2016. u 16:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Ivan Orestijević, broj indeksa 415077/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "CRM u funkciji unapređenja promocije kompanije Honda Srbija".

Odbrana master rada - Miloš Orestijević - 415621/2013

Dana 20.01.2016. u 15:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Miloš Orestijević, broj indeksa 415621/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Značaj prodajnog dizajna tradicionalnih i internet prodavnica za donošenje odluke o kupovini".

Odbrana master rada - Lidija Ilijevski - 405189/2013

Dana 20.01.2016. u 14:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Lidija Ilijevski, broj indeksa 405189/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Uticaj uslužnog ambijenta na zadovoljstvo korisnika u hotelijerstvu ".

Odbrana master rada - Petar Kadović - 401081/2013

Dana 22.01.2016. u 11:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Petar Kadović, broj indeksa 401081/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Princip uzročnosti prihoda i rashoda sa revizorskim procedurama prilikom testiranja određenih praktičnih situacija".

Odbrana master rada - Istok Isić - 400428/2014

Dana 22.01.2016. u 11:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Istok Isić, broj indeksa 400428/2014, pristupiće odbrani master rada na temu "Analiza finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja preduzeća BAS Beogradska autobuska stanica a.d. Beograd".

Odbrana master rada - Bojana Damnjanović - 400628/2012

Dana 19.01.2016. u 11:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Bojana Damnjanović, broj indeksa 400628/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Nekretnine, postrojenja i oprema - računovodstveni i poreski aspekti".

Odbrana master rada - Jovana Rendulić - 400263/2013

Dana 19.01.2016. u 11:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Rendulić, broj indeksa 400263/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Komparativna analiza finansijskih izveštaja u oblasti telekomunikacija i metode forenzičke revizije u Srbiji i okruženju".

Odbrana master rada - Jovana Zeković - M 9273/2008

Dana 15.01.2016. u 12:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Zeković, broj indeksa M 9273/2008, pristupiće odbrani master rada na temu "Strategije proizvoda i usluga u cilju sticanja konkurentne prednosti na tržištu, studija slučaja Orion telekom d.o.o.".

Univerzitet Singidunum © 2018