118,4727

Odbrane master radova

Odbrana master rada - Milica Ožegović - 415547/2010

Dana 16.01.2015. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Ožegović, broj indeksa 415547/2010, pristupiće odbrani master rada na temu "Brendiranje gradova na primeru Njujorka".

Odbrana master rada - Ivana Stolica - 410048/2011

Dana 30.01.2015. u 14:00, u prostoriji S35, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Ivana Stolica, broj indeksa 410048/2011, pristupiće odbrani master rada na temu "Primena bežičnih senzorskih mreža kod vetroturbina".

Odbrana master rada - Marijana Janković - 405178/2012

Dana 29.01.2015. u 16:00, u prostoriji S33, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Marijana Janković, broj indeksa 405178/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Put rimskih imperatora kao proizvod kulturnog turizma Srbije".

Odbrana master rada - Đina Cicmil - 405923/2009

Dana 30.01.2015. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Đina Cicmil, broj indeksa 405923/2009, pristupiće odbrani master rada na temu "Analiza lanca vrednosti sa aspekta tržišnog pozicioniranja garni hotela Evropa Beograd".

Odbrana master rada - Ana Đorđević - 415179/2010

Dana 29.01.2015. u 16:30, u prostoriji S35, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Đorđević, broj indeksa 415179/2010, pristupiće odbrani master rada na temu "Privredna propaganda u turizmu i njena primena u hotelu Premier Aqua Banja Vrdnik".

Odbrana master rada - Ivana Pantić - 401574/2012

Dana 29.01.2015. u 15:30, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Ivana Pantić, broj indeksa 401574/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Strategijski aspekt selekcije ljudskih resursa u postizanju održive konkurentske prednosti u bankarskom poslovanju".

Odbrana master rada - Dragana Rnić - 400368/2012

Dana 29.01.2015. u 15:00, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Dragana Rnić, broj indeksa 400368/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Uloga menadžmenta ljudskih resursa u razvoju zaposlenih u obrazovanju".

Odbrana master rada - Danijela Pekeč - 9243/2008

Dana 28.01.2015. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Danijela Pekeč, broj indeksa 9243/2008, pristupiće odbrani master rada na temu "Korporativne obveznice - računovodstveni tretman, upravljanje rizicima, budžetiranje i revizija".

Odbrana master rada - Miloš Pešić - 400539/2012

Dana 28.01.2015. u 13:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Miloš Pešić, broj indeksa 400539/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške u funkciji oblikovanja finansijskog položaja i uspešnosti kompanija".

Odbrana master rada - Fatih Tekce - 405533/2012

Dana 28.01.2015. u 10:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Fatih Tekce, broj indeksa 405533/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Cultural Attraction Between Turkey and Serbia as a Motivational Factor of Tourist Flow".

Odbrana master rada - Renata Gordoš - 405451/2011

Dana 28.01.2015. u 13:00, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Renata Gordoš, broj indeksa 405451/2011 , pristupiće odbrani master rada na temu "Mogućnosti razvoja lovnog turizma u Vojvodini na primeru Potiskog regiona".

Odbrana master rada - Mladen Šukalo - 405060/2009

Dana 28.01.2015. u 12:30, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, student Mladen Šukalo, broj indeksa 405060/2009, pristupiće odbrani master rada na temu "Mogućnosti razvoja Banja Luke kao održive destinacije avanturističkog turizma".

Odbrana master rada - Ana Kozomara - 400695/2010

Dana 28.01.2015. u 12:15, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Kozomara, broj indeksa 400695/2010, pristupiće odbrani master rada na temu "Specifičnost revizije finansijskih izveštaja osiguravajućih društava".

Odbrana master rada - Bojana Trbojević - 400671/2012

Dana 29.01.2015. u 15:00, u prostoriji S35, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Bojana Trbojević, broj indeksa 400671/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja Telekom Srbija, Beograd".

Odbrana master rada - Katarina Bogdanović - 405355/2012

Dana 22.01.2015. u 15:00, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Bogdanović, broj indeksa 405355/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Istraživanje o značaju Servuction modela i merenju zadovoljstva korisnika turističkih usluga".

Odbrana master rada - Aleksandar Kovačević - 401075/2013

Dana 21.01.2015. u 14:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Kovačević, broj indeksa 401075/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Kriminalne radnje i forenzička revizija".

Odbrana master rada - Nenad Nović - 410472/2009

Dana 21.01.2015. u 16:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Nenad Nović, broj indeksa 410472/2009, pristupiće odbrani master rada na temu "ERP - Enterprise Resource Planning - istorijat razvoja, polje primene i novi oblici poslovanja primenom cloud rešenja".

Odbrana master rada - Vuk Krnetić - 401780/2012

Dana 21.01.2015. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Vuk Krnetić, broj indeksa 401780/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Rezervisanje i međunarodni računovodstveni standardi 37".

Odbrana master rada - Dušanka Bodiroga - 400778/2012

Dana 21.01.2015. u 13:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Dušanka Bodiroga, broj indeksa 400778/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Lizing: Finansijski i operativni i revizija dugoročnih obaveza".

Odbrana master rada - Sanja Peruničić - 400587/2012

Dana 23.01.2015. u 13:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Sanja Peruničić, broj indeksa 400587/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Primena teorije igara u donošenju strateških odluka".

Odbrana master rada - Aleksandra Aleksić - 411218/2012

Dana 23.01.2015. u 12:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Aleksić, broj indeksa 411218/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Uloga tima i timskog rada u srednjim školama".

Odbrana master rada - Uroš Baltić - 401557/2012

Dana 21.01.2015. u 11:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Uroš Baltić, broj indeksa 401557/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Platne kartice i elektronsko plaćanje".

Odbrana master rada - Bojana Lakićević - 400758/2013

Dana 21.01.2015. u 10:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Bojana Lakićević, broj indeksa 400758/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Reputacioni rizik i problem bankarskih panika".

Odbrana master rada - Nevena Nikčević - 400624/2010

Dana 21.01.2015. u 10:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Nevena Nikčević, broj indeksa 400624/2010, pristupiće odbrani master rada na temu "Korporativna etika u bankarstvu".

Odbrana master rada - Aleksandra Milošević - 400431/2010

Dana 19.01.2015. u 14:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Milošević, broj indeksa 400431/2010, pristupiće odbrani master rada na temu "Preventiva u funkciji upravljanja rizicima osiguranja".

Odbrana master rada - Dragana Lazić - 415910/2011

Dana 20.01.2015. u 11:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Dragana Lazić, broj indeksa 415910/2011, pristupiće odbrani master rada na temu "Upravljanje integrisanim marketing komunikacijama na primeru brenda Argeta".

Odbrana master rada - Senka Kalember - 415459/2011

Dana 20.01.2015. u 11:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Senka Kalember, broj indeksa 415459/2011, pristupiće odbrani master rada na temu "Savremena politička propaganda i komunikacija sa biračima na političkom tržištu".

Odbrana master rada - Maja Anđelković - 400502/2012

Dana 22.01.2015. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Maja Anđelković, broj indeksa 400502/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Pravni i institucionalni okvir sistema javnih nabavki".

Odbrana master rada - Jelena Marković - 400308/2011

Dana 22.01.2015. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Marković, broj indeksa 400308/2011, pristupiće odbrani master rada na temu "Primena elektronske trgovine i elektronskog bankarstva u Srbiji i svetu".

Odbrana master rada - Ivana Varga - 400855/2009

Dana 19.01.2015. u 16:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Ivana Varga, broj indeksa 400855/2009, pristupiće odbrani master rada na temu "Faze planiranje i kontrola u trgovini".

Odbrana master rada - Tajana Krstić - 406082/2012

Dana 16.01.2015. u 13:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Tajana Krstić, broj indeksa 406082/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "E-satisfakcija potrošača u novoj digitalnoj eri".

Odbrana master rada - Stefan Alčaković - 415655/2011

Dana 16.01.2015. u 10:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Stefan Alčaković, broj indeksa 415655/2011, pristupiće odbrani master rada na temu "Internet marketing komunikacija sa fokusom na sportske organizacije".

Odbrana master rada - Aleksandra Petrović - 400784/2012

Dana 15.01.2015. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Petrović, broj indeksa 400784/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Upravljanje sukobima u cilju sprečavanja pojave mobinga na radnom mestu".

Odbrana master rada - Igor Možek - 401080/2010

Dana 19.01.2015. u 13:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Igor Možek, broj indeksa 401080/2010, pristupiće odbrani master rada na temu "Osiguranje života sa stanovišta ponude osiguravajućeg pokrića i procesa zaključenja ugovora o osiguranju".

Odbrana master rada - Stevan Ćulafić - M9420/2008

Dana 15.01.2015. u 11:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Stevan Ćulafić, broj indeksa M9420/2008, pristupiće odbrani master rada na temu "Akvizicija i analiza digitalnih podataka: poređenje forenzičkih alata EnCase i FTK".

Odbrana master rada - Ivana Manojlović - 400607/2010

Dana 14.01.2015. u 18:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Ivana Manojlović, broj indeksa 400607/2010, pristupiće odbrani master rada na temu "Građenje odnosa sa kupcima i strateško pozicioniranje call-centra u inostranstvu".

Odbrana master rada - Nataša Lončar - 401132/2013

Dana 15.01.2015. u 16:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Nataša Lončar, broj indeksa 401132/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Razvoj koncepta društveno odgovornog poslovanja u Srbiji, studija slučaja-društveno odgovorno poslovanje kompanije Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad".

Odbrana master rada - Milica Radičević - 400644/2012

Dana 14.01.2015. u 12:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Radičević, broj indeksa 400644/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "Uloga i značaj projektnih timova i projekata na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj Uniji, na konkretnom primeru projekta: Inovativni menadžment za nove proizvode".

Odbrana master rada - Čaba Braško - 410046/2012

Dana 09.01.2015. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Čaba Braško, broj indeksa 410046/2012, pristupiće odbrani master rada na temu "FX trgovinsko ekspertni sistem".

Odbrana master rada - Dragiša Bovan - 411088/2010

Dana 08.01.2015. u 13:30, u prostoriji S33, na III spratu, Danijelova 32, student Dragiša Bovan, broj indeksa 411088/2010, pristupiće odbrani master rada na temu "Proračun elemenata putanje rasturanja i eksperimentalna istraživanja upotrebom savremenih mernih uređaja u procesu ispitivanja naoružanja i vojne opreme".

Odbrana master rada - Ljiljana Arsić - 411062/2013

Dana 08.01.2015. u 12:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Ljiljana Arsić, broj indeksa 411062/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Procene rizika bezbednosti i zdravlja zaposlenih u procesu izgradnje".

Odbrana master rada - Gorica Đurović - 411522/2011

Dana 08.01.2015. u 13:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Gorica Đurović, broj indeksa 411522/2011, pristupiće odbrani master rada na temu "Primena standarda ISO 9001 u lokalnoj samoupravi, studija slučaja: Gradska uprava Užice i Gradska opština Zvezdara".

Odbrana master rada - Ivan Šarenac - 410383/2013

Dana 09.01.2015. u 13:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Ivan Šarenac, broj indeksa 410383/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Inteligencija jata, optimizacija pomoću mravlje kolonije".

Univerzitet Singidunum © 2018