118,7428

Odbrane master radova

Odbrana master rada - Nikola Jović - 405111/2016

Dana 28.02.2018. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Nikola Jović, broj indeksa 405111/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Osnove razvoja turizma opštine Kučevo".

Odbrana master rada - Ana Damjanović - 401211/2016

Dana 27.02.2018. u 13:00, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Damjanović, broj indeksa 401211/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Upravljanje kreditnim rizikom u sektoru stanovništva - uporedna analiza tri banke koje posluju u Republici Srbiji".

Odbrana master rada - Uroš Mašulović - 405021/2016

Dana 21.02.2018. u 13:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Uroš Mašulović, broj indeksa 405021/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Uloga informacionih sistema na kreiranje marketing odnosa sa korisnicima turističkih usluga".

Odbrana master rada - Aleksandar Nikezić - 405117/2015

Dana 21.02.2018. u 12:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Nikezić, broj indeksa 405117/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Komparativna finansijska analiza hotela sa 3***, 4**** i 5*****".

Odbrana master rada - Marija Kufner - 405252/2015

Dana 14.02.2018. u 11:30, u prostoriji S35, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Kufner, broj indeksa 405252/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "The role of rural tourism for the development of rural areas - case study of Serbia and Canada".

Odbrana master rada - Tamara Načevski - 405434/2016

Dana 14.02.2018. u 12:00, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Tamara Načevski, broj indeksa 405434/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Upravljanje ljudskim resursima u hotelu Crowne Plaza Beograd".

Odbrana master rada - Tanja Sarić - 400592/2016

Dana 12.02.2018. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Tanja Sarić, broj indeksa 400592/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Uticaj marketinga na društvenim mrežama na izgradnju odnosa sa potrošačima na primeru kompanije Ikea".

Odbrana master rada - Jelena Otašević - 401016/2016

Dana 09.02.2018. u 18:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Otašević, broj indeksa 401016/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Upravljanje marketing komunikacijama i odnosima sa potrošačima u hotelijerstvu".

Odbrana master rada - Sonja Veizović - 405402/2015

Dana 09.02.2018. u 11:15, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Sonja Veizović, broj indeksa 405402/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Koncept životnog ciklusa turističke destinacije - primer Zlatibora ".

Odbrana master rada - Marko Stojanović - 810397/2016

Dana 09.02.2018. u 14:30, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, student Marko Stojanović, broj indeksa 810397/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Razvoj karlinga u Srbiji-istorija i preduslovi".

Odbrana master rada - Vladimir Gogić - 400959/2015

Dana 07.02.2018. u 13:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Vladimir Gogić, broj indeksa 400959/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Osvrt na materijalno knjigovodstvo u Ministarstvu odbrane i Vojsci Republike Srbije ".

Odbrana master rada - Srđan Zorić - 810391/2015

Dana 02.02.2018. u 12:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Srđan Zorić, broj indeksa 810391/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Analiza uticaja servisa na konačan rezultat u odbojkaškoj utakmici".

Univerzitet Singidunum © 2018