119,3659

Odbrane master radova

Odbrana master rada - Jelena Vukelić - 405309/2015

Dana 25.10.2017. u 11:00, u prostoriji S33, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Vukelić, broj indeksa 405309/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Savremene informacione tehnologije u turizmu i njihov uticaj na unapređenje procesa pružanja usluga aerodroma Nikola Tesla Beograd".

Odbrana master rada - Nemanja Đurđanović - 401264/2015

Dana 31.10.2017. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Nemanja Đurđanović, broj indeksa 401264/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Komparativna finansijska analiza poslovanja javnih komunalnih preduzeća na primeru preduzeća Naissus i Beogradski vodovod i kanalizacija".

Odbrana master rada - Katarina Nikolić - 400247/2016

Dana 24.10.2017. u 12:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Nikolić, broj indeksa 400247/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Marketinške komunikacije u IT sektoru".

Odbrana master rada - Najeeb Mohammed Alnaas - 2015480030

Dana 18.10.2017. u 10:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Najeeb Mohammed Alnaas, broj indeksa 2015480030, pristupiće odbrani master rada na temu "GPS overview".

Odbrana master rada - Ivan Petrović - 8101407/2015

Dana 19.10.2017. u 15:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Ivan Petrović, broj indeksa 8101407/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Efekti intermitentnog treninga na neke motoričke i funkcionalne sposobnosti pripadnika Vojske Srbije ".

Odbrana master rada - Aleksandar Milanov - 810084/2015

Dana 19.10.2017. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Milanov, broj indeksa 810084/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Korelacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti dece pripremnog predškolskog uzrasta".

Odbrana master rada - Ana Nikodijević - 400358/2015

Dana 27.10.2017. u 10:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Nikodijević, broj indeksa 400358/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Uticaj medijskog oglašavanja na proces kupovine, na primeru Lilly i DM drogerija".

Odbrana master rada - Nevena Zmijanac - 405384/2015,

Dana 17.10.2017. u 13:15, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Nevena Zmijanac, broj indeksa 405384/2015,, pristupiće odbrani master rada na temu "Marketing menadžment hotela Townhouse 27".

Odbrana master rada - Ivan Gezović - 400937/2015

Dana 23.10.2017. u 10:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Ivan Gezović, broj indeksa 400937/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Primena metode višekriterijumskog odlučivanja pri dodeljivanju finansijskih sredstava Ministarstva odbrane Republike Srbije".

Odbrana master rada - Stefan Sekulić - 422153/2014

Dana 18.10.2017. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Stefan Sekulić, broj indeksa 422153/2014, pristupiće odbrani master rada na temu "Modaliteti finansijskih prevara u globalnom okruženju".

Odbrana master rada - Stefan Sekulić - 422153/2014

Dana 18.10.2017. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Stefan Sekulić, broj indeksa 422153/2014, pristupiće odbrani master rada na temu "Modaliteti finansijskih prevara u globalnom okruženju".

Odbrana master rada - Jelena Božović - 401145/2013

Dana 18.10.2017. u 12:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Božović, broj indeksa 401145/2013, pristupiće odbrani master rada na temu "Uloga banke u trendu razvoja savremenog nekreditnog finansiranja na primeru faktoringa".

Odbrana master rada - Goran Guteša - 810130/2015

Dana 12.10.2017. u 15:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Goran Guteša, broj indeksa 810130/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Motoričke sposobnosti dečaka V i VI razreda koji se bave plivanjem-košarkom i dečaka koji se ne bave sportom ".

Odbrana master rada - Bojana Stojadinović - 810294/2015

Dana 12.10.2017. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Bojana Stojadinović, broj indeksa 810294/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Motoričke sposobnosti dečaka koji pohađaju redovni predškoslki program i dečaka koji pohađaju školicu sporta".

Odbrana master rada - Ayman Khalleefah Almajdoubi - 2016480064

Dana 24.10.2017. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Ayman Khalleefah Almajdoubi, broj indeksa 2016480064, pristupiće odbrani master rada na temu "Performance and methods od measurement in the evaluation of banks".

Odbrana master rada - Katarina Vuković - 400094/2014

Dana 10.10.2017. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Vuković, broj indeksa 400094/2014, pristupiće odbrani master rada na temu "Uloga racio analize u analizi korporativnih obveznica u Republici Srbiji".

Odbrana master rada - Ismail Mehemed Ali Alnajar - 2016480017

Dana 04.10.2017. u 10:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Ismail Mehemed Ali Alnajar, broj indeksa 2016480017, pristupiće odbrani master rada na temu "Telecommunication sector in Libya".

Odbrana master rada - Irina Živković - 405345/2015

Dana 06.10.2017. u 12:00, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Irina Živković, broj indeksa 405345/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Faktori ponašanja potrošača i njihov uticaj na kupovinu turističkih proizvoda i usluga".

Odbrana master rada - Jelena Nikolić - 400234/2016

Dana 06.10.2017. u 12:15, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Nikolić, broj indeksa 400234/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Rasprostranjenost elektronskog bankarstva u Srbiji sa analizom poslovanja direktne banke AD Kragujevac".

Odbrana master rada - Blagoje Grković - 422052/2016

Dana 06.10.2017. u 13:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Blagoje Grković, broj indeksa 422052/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Ekonomsko-finansijska analiza privrednog društva Minaqua d.o.o.".

Odbrana master rada - Stefan Biševac - 410255/2016

Dana 04.10.2017. u 11:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Stefan Biševac, broj indeksa 410255/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Sistemi za nadzor i automatizaciju oporavka kritičnih servisa u računarskom mreži, primena Nagios sistema za nadzor".

Odbrana master rada - Milan Jović - 400764/2015

Dana 02.10.2017. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Milan Jović, broj indeksa 400764/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Ponašanje potrošača i uticaj propagandnih poruka maloprodavaca na kupce, na primeru preduzeća 7. Juli Promet d.o.o. Vranje".

Univerzitet Singidunum © 2017