122,6617

Odbrane master radova

Odbrana master rada - Zvezdana Jokanović - 411105/2016

Dana 29.06.2017. u 13:00, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Zvezdana Jokanović, broj indeksa 411105/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Proces ocenjivanja radne uspešnosti u Vojsci Srbije".

Odbrana master rada - Jelena Teodorović - 400345/2016

Dana 26.06.2017. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Teodorović, broj indeksa 400345/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Društvena odgovornost i zadovoljstvo zaposlenih".

Odbrana master rada - Zlatomir Milošev - 400531/2015

Dana 29.06.2017. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Zlatomir Milošev, broj indeksa 400531/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Upravljačko računovodstvo kao osnova za praćenje poslovanja kompanije sa studijom slučaja analize varijansi rezultata".

Odbrana master rada - Živorad Vasić - 405327/2016

Dana 26.06.2017. u 12:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Živorad Vasić, broj indeksa 405327/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Analiza ekonomsko finansijskih pokazatelja u hotelu Crowne Plaza Beograd".

Odbrana master rada - Uroš Uljarević - 400101/2016

Dana 22.06.2017. u 12:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Uroš Uljarević, broj indeksa 400101/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Modeli agilnog upravljanja projektima razvoja infolrmacionih sistema".

Odbrana master rada - Marko Urošević - 422182/2014

Dana 21.06.2017. u 17:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Marko Urošević, broj indeksa 422182/2014, pristupiće odbrani master rada na temu "Modaliteti forenzičke revizije u funkciji zaštite javnih prihoda".

Odbrana master rada - Aleksandar Pavić - 412063/2016

Dana 09.06.2017. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Pavić, broj indeksa 412063/2016, pristupiće odbrani master rada na temu "Analiza bezbednosnih nedostataka u 4G/LTE mobilnim komunikacionim mrežama".

Odbrana master rada - Katarina Grahovac - 400304/2015

Dana 07.06.2017. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Grahovac, broj indeksa 400304/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Upravljanje kreditnim rizikom na primeru Banka Intesa ad, Beograd".

Odbrana master rada - Ivana Džamić - 400315/2015

Dana 05.06.2017. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Ivana Džamić, broj indeksa 400315/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Uticaj endogenih i egzogenih faktora motivacije na produktivnost u radu zaposlenih i njihovo zadovoljstvo poslom".

Univerzitet Singidunum © 2017