120,4014

Odbrane master radova

Odbrana master rada - Ahmed Mohamed Kh.Shagan - 2014480155

Dana 23.08.2017. u 10:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Ahmed Mohamed Kh.Shagan, broj indeksa 2014480155, pristupiće odbrani master rada na temu "Generalized Wireless Sensor Node Architecture".

Univerzitet Singidunum © 2017