118,4727

Odbrane doktorskih disertacija

Odbrana doktorske disertacije - Sanja Krsmanović Veličković - 455141/2011

Dana 23.01.2018. u 11:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Sanja Krsmanović Veličković, broj indeksa 455141/2011, pristupiće odbrani doktorske disertacije na temu "Dizajniranje u hotelijerstvu kao faktor diferenciranja hotelskog proizvoda".

Univerzitet Singidunum © 2018