118,4727

Odbrane doktorskih disertacija

Odbrana doktorske disertacije - Abdulkarim Emhemed Shtawa - 470340/2009

Dana 15.01.2015. u 10:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Abdulkarim Emhemed Shtawa, broj indeksa 470340/2009, pristupiće odbrani doktorske disertacije na temu "Effect the Total Quality Management in the Organizational Culture previously in the Libyan tourism organizations".

Univerzitet Singidunum © 2018