118,7428

Izloženi master radovi

Master rad kandidatkinje Ane Damjanović

Master rad kandidatkinje Ane Damjanović pod nazivom: „Upravljanje kreditnim rizikom u sektoru stanovništva - uporedna analiza tri banke koje posluju u Republici Srbiji” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Nikole Bojčića

Master rad kandidata Nikole Bojčića pod nazivom: „Obrada statističkih podataka fudbalskih ekipa, finalista svetskog prvenstva u Brazilu 2014.” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Nikole Jovića

Master rad kandidata Nikole Jovića pod nazivom: „Osnove razvoja turizma opštine Kučevo” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Aleksandra Nikezića

Master rad kandidata Aleksandra Nikezića pod nazivom: „Komparativna finansijska analiza hotela sa 3***, 4**** i 5*****” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Uroša Mašulovića

Master rad kandidata Uroša Mašulovića pod nazivom: „Uloga informacionih sistema na kreiranje marketing odnosa sa korisnicima turističkih usluga” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Nikole Drača

Master rad kandidata Nikole Drača pod nazivom: „Digitalizacija bankarskog poslovanja i izazovi u bankarstvu na globalnom tržištu i u Republici Srbiji ” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Marije Kufner

Master rad kandidatkinje Marije Kufner pod nazivom: „The role of rural tourism for the development of rural areas - case study of Serbia and Canada” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Tamare Načevski

Master rad kandidatkinje Tamare Načevski pod nazivom: „Upravljanje ljudskim resursima u hotelu Crowne Plaza Beograd” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Tanje Sarić

Master rad kandidatkinje Tanje Sarić pod nazivom: „Uticaj marketinga na društvenim mrežama na izgradnju odnosa sa potrošačima na primeru kompanije Ikea” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Jelene Otašević

Master rad kandidatkinje Jelene Otašević pod nazivom: „Upravljanje marketing komunikacijama i odnosima sa potrošačima u hotelijerstvu” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Marka Stojanovića

Master rad kandidata Marka Stojanovića pod nazivom: „Razvoj karlinga u Srbiji-istorija i preduslovi” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Univerzitet Singidunum © 2018