118,4727

Izloženi master radovi

Master rad kandidatkinje Marine Jovanović

Master rad kandidatkinje Marine Jovanović pod nazivom: „Ocena razvoja turizma skijališta Besna Kobila ” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Milana Maksimovića

Master rad kandidata Milana Maksimovića pod nazivom: „Upotreba revizijskih alata i tehnika u sprečavanju i otkrivanju kriminalnih radnji” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Olge Kisić

Master rad kandidatkinje Olge Kisić pod nazivom: „Promocija događaja u turizmu na primeru muzičkog i filmskog festivala Kustendorf” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Jovane Lazović

Master rad kandidatkinje Jovane Lazović pod nazivom: „Kreditiranje privrede i uslovi krditiranja na primeru banaka: Banka Intesa ad Beograd i Komercijalna banka ad Beograd” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Darka Nestorovića

Master rad kandidata Darka Nestorovića pod nazivom: „Javne nabavke u funkciji racionalnog i transparentnog korišćenja budžetskih sredstava za finansiranje rashoda odbrane Republike Srbije” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Univerzitet Singidunum © 2018