118,4727

Izloženi master radovi

Master rad kandidatkinje Dunje Repac

Master rad kandidatkinje Dunje Repac pod nazivom: „Uticaj nacionalne na organizacionu kulturu - studija slučaja: "Henkel" Srbija -” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Dragane Simić

Master rad kandidatkinje Dragane Simić pod nazivom: „Saremena promocija omladinskog turizma u Srbiji” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Irene Matić

Master rad kandidatkinje Irene Matić pod nazivom: „Analysis of Hotel Performance with Balanced Scorecard Method in the Example of Hotel In” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Marka Jankovića

Master rad kandidata Marka Jankovića pod nazivom: „Razvoj brenda putem viralnog marketinga sa studijom slučaja kompanije Apple Inc.” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Marije Milošević

Master rad kandidatkinje Marije Milošević pod nazivom: „Obrazovni turizam u sistemu vaspitanja i obrazovanja (predškolski uzrast)” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Darko Dobrijević

Master rad kandidata Darko Dobrijević pod nazivom: „Etički aspekti organizovanja i upravljanja centralnim finansijskim institucijama u vreme krize” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Nevenke Crnogorčević

Master rad kandidatkinje Nevenke Crnogorčević pod nazivom: „Upravljanje ljudskim resursima u hotelu Premier Aqua” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Srđan Mitrović

Master rad kandidata Srđan Mitrović pod nazivom: „Cyber kriminal i forenzika Internet pretraživača” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Vladana Grčića

Master rad kandidata Vladana Grčića pod nazivom: „Implementacija internog PKI sistema u srednjoškolskoj ustanovi” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Slobodana Tihojevića

Master rad kandidata Slobodana Tihojevića pod nazivom: „Cisco tehnologije u organizaciji računarskih mreža” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Gordane Jarić

Master rad kandidatkinje Gordane Jarić pod nazivom: „E promocija u bankarskom sektoru Srbije” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Hristine Kostić

Master rad kandidatkinje Hristine Kostić pod nazivom: „Značaj interne revizije u uslovima savremenog poslovanja” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Martina Stefanovskog

Master rad kandidata Martina Stefanovskog pod nazivom: „Liderstvo u sportu” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Ane Filipović

Master rad kandidatkinje Ane Filipović pod nazivom: „Upravljanje ljudskim resursima u studentskoj organizaciji AIESEC sa posebnim akcentom na selekciju i trening” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Ane Filipović

Master rad kandidatkinje Ane Filipović pod nazivom: „Upravljanje ljudskim resursima u studentskoj organizaciji AIESEC sa posebnim akcentom na selekciju i trening” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Martina Stefanovskog

Master rad kandidata Martina Stefanovskog pod nazivom: „Liderstvo u sportu” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Marije Zlatanović

Master rad kandidatkinje Marije Zlatanović pod nazivom: „Upravljanje promocijom u hotelijerstvu putem savremenih medija” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Slobodana Tihojevića

Master rad kandidata Slobodana Tihojevića pod nazivom: „CISCO tehnologije u organizaciji računarskih mreža” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Jovane Bulatović

Master rad kandidatkinje Jovane Bulatović pod nazivom: „Integrisani sistemi menadžmenta” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Petra Kadovića

Master rad kandidata Petra Kadovića pod nazivom: „Princip uzročnosti prihoda i rashoda sa revizorskim procedurama prilikom testiranja određenih praktičnih situacija ” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Ivan Đukić

Master rad kandidata Ivan Đukić pod nazivom: „Pojam, definicije i šifrovanje satelitske televizije” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Miloša Purića

Master rad kandidata Miloša Purića pod nazivom: „Digitalna forenzička istraga fajl sistema sa osvrtom na NOR i NAND memorije” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Tatjane Dumić

Master rad kandidatkinje Tatjane Dumić pod nazivom: „Primena korporativne društvene odgovornosti u postizanju strategijskih ciljeva preduzeća” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Julije Kocić Andrić

Master rad kandidatkinje Julije Kocić Andrić pod nazivom: „Makroekonomski i mikroekonomski aspekt kreditne analize” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Dejan Đorović

Master rad kandidata Dejan Đorović pod nazivom: „Primena stabla odlučivanja u rešavanju klasifikacionih zadataka” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Jovane Jovanović

Master rad kandidatkinje Jovane Jovanović pod nazivom: „Računovodstveni i revizorski postupci prilikom nastanka grešaka i prevarnih radnji kod finansijskog izveštavanja” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Istoka Isića

Master rad kandidata Istoka Isića pod nazivom: „Analiza finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja preduzeća BAS Beogradska autobuska stanica a.d. Beograd” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Nenada Tasića

Master rad kandidata Nenada Tasića pod nazivom: „Komparativna analiza obrazaca finansijskih izveštaja na primeru republike Srbije” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Ivane Bratić

Master rad kandidatkinje Ivane Bratić pod nazivom: „Računovodstveni tretman prihoda i rizika u djelatnosti pružanja turističkih i ugostiteljskih usluga” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Jovane Rendulić

Master rad kandidatkinje Jovane Rendulić pod nazivom: „Komparativna analiza finansijskih izveštaja u oblasti telekomunikacija i metode forenzičke revizije u Srbiji i okruženju” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Maje Đorđević

Master rad kandidatkinje Maje Đorđević pod nazivom: „Upravljanje obrtnim kapitalom” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Janka Marića

Master rad kandidata Janka Marića pod nazivom: „Karakteristike smeštajne ponude Divčibara” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Marije Ljevar

Master rad kandidatkinje Marije Ljevar pod nazivom: „Uloga interne revizije u sprovođenju budžeta” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Dušana Jovanovića

Master rad kandidata Dušana Jovanovića pod nazivom: „Uticaj obuke zaposlenih na efikasnost poslovanja - studija slučaja Sport vision” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Dijane Brkić

Master rad kandidatkinje Dijane Brkić pod nazivom: „Trening i razvoj zaposlenih kao nematerijalna strategija motivacije” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Jelene Radovanović

Master rad kandidatkinje Jelene Radovanović pod nazivom: „Emocionalna inteligencija kao ključni faktor efektivnog liderstva” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Marije Jokić

Master rad kandidatkinje Marije Jokić pod nazivom: „Društveni i etički aspekti medijskog oglašavanja” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Filipa Ilića

Master rad kandidata Filipa Ilića pod nazivom: „Liderstvo i uloga interneta u upravljanju odnosima sa potrošačima” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Viktorije Marije Kalinić

Master rad kandidatkinje Viktorije Marije Kalinić pod nazivom: „Standardi za sertifikaciju health, wellness i spa delatnosti u hotelijerstvu” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Lejle Halilović

Master rad kandidatkinje Lejle Halilović pod nazivom: „Uticaj propagande na kreiranje dugoročne lojalnosti potrošača u bankarskom sektoru u Srbiji” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Dušana Alilomova

Master rad kandidata Dušana Alilomova pod nazivom: „Singibooking.com - razvoj poslovne ideje novog e-turističkog preduzeća” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Petra Mičića

Master rad kandidata Petra Mičića pod nazivom: „Prezentacija 3D modela korišćenjem tehnologija Webgl-a i 3D štampe” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Martine Stošić

Master rad kandidatkinje Martine Stošić pod nazivom: „Digitalni marketing i mobilne aplikacije” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Ane Ostojić

Master rad kandidatkinje Ane Ostojić pod nazivom: „Deponovanje i ulaganje sredstava društava za osiguranje studija slučaja Dunav osiguranje a.d.o.” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Dalibora Nenadovića

Master rad kandidata Dalibora Nenadovića pod nazivom: „Trening i obuka osoblja u hotelijerstvu” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Jovane Zeković

Master rad kandidatkinje Jovane Zeković pod nazivom: „Strategije proizvoda i usluga u cilju sticanja konkurentne prednosti na tržištu, studija slučaja Orion telekom d.o.o.” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Veljka Milićevića

Master rad kandidata Veljka Milićevića pod nazivom: „Značaj osnovnih parametara ponude životnih osiguranja” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Tamare Dijan

Master rad kandidatkinje Tamare Dijan pod nazivom: „Aplikacija analitičkih procedura u reviziji finansijskih izveštaja hotela” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Danice Radić

Master rad kandidatkinje Danice Radić pod nazivom: „Motivacija i nagrađivanje zaposlenih putem obuke i dodatnog školovanja” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Miroslava Radića

Master rad kandidata Miroslava Radića pod nazivom: „Ljudski kapital i razvoj kreativnih industrija” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Aleksandre Milisavljević

Master rad kandidatkinje Aleksandre Milisavljević pod nazivom: „Internet promocija ruralnog i salašarskog turizma u Vojvodini” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Milice Radan-Jovanović

Master rad kandidatkinje Milice Radan-Jovanović pod nazivom: „Uticaj komunikacije na motivaciju zaposlenih u kompanijama” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Marije Topalović

Master rad kandidatkinje Marije Topalović pod nazivom: „Finansijska analiza preduzeća Galenika Fitofarmacija a.d.” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Viktorije Marije Kalinić

Master rad kandidatkinje Viktorije Marije Kalinić pod nazivom: „Standards for Certification of Health, Wellness and Spa Activities on Hospitality” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Nebojše Selakovića

Master rad kandidata Nebojše Selakovića pod nazivom: „Promotivne aktivnosti i primena CRM-a na primeru banaka u Srbiji” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Olje Borojević

Master rad kandidatkinje Olje Borojević pod nazivom: „Bitcoin: An Empirical and Theoretical Study” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Marijane Doleček

Master rad kandidatkinje Marijane Doleček pod nazivom: „Organizaciono ponašanje i motivacija zaposlenih u funkciji poboljšanja poslovanja savremenih organizacija” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Tamare Taušanović

Master rad kandidatkinje Tamare Taušanović pod nazivom: „Primena marketing menadžmenta i njegovih procesa - studija slučaja Yuta” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Svetozara Pekovića

Master rad kandidata Svetozara Pekovića pod nazivom: „Primena koncepta strategijskog menadžmenta na bankarskom tržištu - studija slučaja Findomestic banka a.d. Beograd” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Nede Miljević

Master rad kandidatkinje Nede Miljević pod nazivom: „Uloga i značaj društveno odgovornog poslovanja preduzeća” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Stefana Stantića

Master rad kandidata Stefana Stantića pod nazivom: „Komparativna analiza osiguranja u odabranim zemljama Jugoistočne Evrope-Srbija, Slovenija i Hrvatska” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Marije Radovanović

Master rad kandidatkinje Marije Radovanović pod nazivom: „‚Analiza privrednih društava iz delatnosti dnevne štampe u Srbiji” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Miloša Slavića

Master rad kandidata Miloša Slavića pod nazivom: „Razvoj softvera za upravljanje elektronskim zapisima” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Miloša Orestijevića

Master rad kandidata Miloša Orestijevića pod nazivom: „Značaj prodajnog dizajna tradicionalnih i internet prodavnica za donošenje odluke o kupovini” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Ane Krstić

Master rad kandidatkinje Ane Krstić pod nazivom: „Uticaj reklamnih poruka i društvenih mreža na poboljšanje poslovanja kompanija” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Dušana Sekulića

Master rad kandidata Dušana Sekulića pod nazivom: „Razvoj i analiza savremenih internet zasnovanih aplikacija na virtuelizovanoj platformi” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Sonje Đurović

Master rad kandidatkinje Sonje Đurović pod nazivom: „Komparativna analiza mobilnog bankarstva u Srbiji” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Danijele Pantić Vlahović

Master rad kandidatkinje Danijele Pantić Vlahović pod nazivom: „Ulloga integrisanih marketing komunikacija u promociji gastronomskog turizma Srbije” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Ivana Uskokovića

Master rad kandidata Ivana Uskokovića pod nazivom: „Biometrijski sistemi identifikacije” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Bratislava Bojovića

Master rad kandidata Bratislava Bojovića pod nazivom: „Značaj tehnologija u enklavi Goraždevac” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Branislava Ralovića

Master rad kandidata Branislava Ralovića pod nazivom: „Uloga elektronskog bankarstva u savremenom bankarskom poslovanju” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Ivane Marković

Master rad kandidatkinje Ivane Marković pod nazivom: „Marketing strategija na primeru JP PTT Srbije” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Miloša Mrlješa

Master rad kandidata Miloša Mrlješa pod nazivom: „Položaj Aranđelovca na turističkom tržištu - uloga zdravstvenog i velnes turizma” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Dušana Santovca

Master rad kandidata Dušana Santovca pod nazivom: „Protokoli za rutiranje” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Nine Kovačević

Master rad kandidatkinje Nine Kovačević pod nazivom: „Promocija i distribucija u automobilskoj industriji Srbije - Mercedes, Toyota” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Filipa Stojanovića

Master rad kandidata Filipa Stojanovića pod nazivom: „Biznis plan kao podloga za poslovno odlučivanje” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Univerzitet Singidunum © 2018