118,4727

Izloženi master radovi

Master rad kandidatkinje Ane Popović

Master rad kandidatkinje Ane Popović pod nazivom: „Uloga ljudskih resursa u implementaciji poslovne strategije, sa osvrtom na uslužne delatnosti” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Danijele Pekeč

Master rad kandidatkinje Danijele Pekeč pod nazivom: „Korporativne obveznice - računovodstveni tretman, upravljanje rizicima, budžetiranje i revizija” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Bojane Vinković

Master rad kandidatkinje Bojane Vinković pod nazivom: „Brendiranje i upravljanje odnosa sa potrošačima u farmaceutskoj industriji, na primeru Hemofarm a.d.” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Miloša Obrenovića

Master rad kandidata Miloša Obrenovića pod nazivom: „Konsolidacija poslovanja kroz nove poslovne projekte i transformacija organizacije” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Ivane Pantić

Master rad kandidatkinje Ivane Pantić pod nazivom: „Strategijski aspekt selekcije ljudskih resursa u postizanju održive konkurentske prednosti u bankarskom poslovanju” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Milice Radičević

Master rad kandidatkinje Milice Radičević pod nazivom: „Uloga i značaj projektnih timova i projekata na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj Uniji, na konkretnom primeru projekta: Inovativni manadžment za nove proizvode” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Čabe Braška

Master rad kandidata Čabe Braška pod nazivom: „FX trgovinsko ekspertni sistem” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Univerzitet Singidunum © 2018