119,3659

Izloženi master radovi

Master rad kandidata Nemanje Đurđanovića

Master rad kandidata Nemanje Đurđanovića pod nazivom: „Komparativna finansijska analiza poslovanja javnih komunalnih preduzeća na primeru preduzeća Naissus i Beogradski vodovod i kanalizacija” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Jelene Vukelić

Master rad kandidatkinje Jelene Vukelić pod nazivom: „Savremene informacione tehnologije u turizmu i njihov uticaj na unapređenje procesa pružanja usluga aerodroma Nikola Tesla Beograd” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Katarine Nikolić

Master rad kandidatkinje Katarine Nikolić pod nazivom: „Marketinške komunikacije u IT sektoru” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Ivana Petrovića

Master rad kandidata Ivana Petrovića pod nazivom: „Efekti intermitentiranog treninga na neke motoričke i funkcionalne sposobnosti pripadnika Vojske Srbije” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Ane Nikodijević

Master rad kandidatkinje Ane Nikodijević pod nazivom: „Uticaj medijskog oglašavanja na proces kupovine, na primeru Lilly i DM drogerija” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Aleksandra Milanova

Master rad kandidata Aleksandra Milanova pod nazivom: „Korelacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti dece predškolskog uzrasta” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Stefana Sekulića

Master rad kandidata Stefana Sekulića pod nazivom: „Modaliteti finansijskih prevara u globalnom okruženju” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Ivana Gezovića

Master rad kandidata Ivana Gezovića pod nazivom: „Primena metode višekriterijumskog odlučivanja pri dodeljivanju finansijskih sredstava Ministarstva odbrane Republike Srbije” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidatkinje Nevene Zmijanac

Master rad kandidatkinje Nevene Zmijanac pod nazivom: „Marketing menadžment hotela Townhouse 27” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Univerzitet Singidunum © 2017