118,7428

Izložene doktorske disertacije

Doktorska disertacija kandidata Radomir Mandić

Doktorska disertacija kandidata Radomir Mandić pod nazivom: „Ekološko-proizvodni potencijali i unapređenje sistema kontrole sakupljanja, korišćenja i prometa divljih vrsta biljaka, gljiva i životinja u Republici Srbiji” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Doktorska disertacija kandidatkinje Sanaa Masod Abdulqader

Doktorska disertacija kandidatkinje Sanaa Masod Abdulqader pod nazivom: „Karakteristike prirodne i antropogeno izazvane radioaktivnosti Stare planine i njen uticaj na životnu sredinu” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Doktorska disertacija kandidatkinje Svetlana Racanović

Doktorska disertacija kandidatkinje Svetlana Racanović pod nazivom: „Perpetuiranje promjene - tehnologija sopstva Marine Abramović” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Doktorska disertacija kandidata Davor Korčok

Doktorska disertacija kandidata Davor Korčok pod nazivom: „Validacija procesa čišćenja u proizvodnji dijetetskih suplemenata kao farmaceutsko doziranih preparata” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Doktorska disertacija kandidatkinje Marina Šestović

Doktorska disertacija kandidatkinje Marina Šestović pod nazivom: „Reforma javnih finansija i uloga međunarodne razvojne pomoći i međunarodnih organizacija - primer Republike Srbije” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Doktorska disertacija kandidata Aleksandar Radić

Doktorska disertacija kandidata Aleksandar Radić pod nazivom: „Istraživanje kvaliteta uslužnog procesa u kruzing turizmu” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Univerzitet Singidunum © 2018