118,7428

Uslovi za prijavu i odbranu

Prijava
Student doktorskih studija koji ima potpisan ispit iz IV semestra (Naučno istraživački projekat) može da prijavi temu doktorske disertacije pod sledećim uslovima:

  1. Pozitivan stav mentora o radu kandidata i o temi
  2. Bar jedan objavljen rad iz kategorije M51, 52 ili 53 ili jače od toga (za DH, PM i TT polje)Odbrana
Student doktorskih studija može da prijavi da je završio izradu doktorske disertacije pod sledećim uslovima:

  1. Pozitivan stav mentora o urađenom radu i o naučnoj aktivnosti kandidata
  2. Bar jedan rad iz kategorije:
    • M21, M22, M23 ili M24 za DH polje
    • M21, M22 ili M23 za PM i TT polje

 

Rad ne mora biti objavljen, ali mora da postoji potvrda o konačnom prihvatanju rada koji će zatim biti štampan.

Univerzitet Singidunum © 2018