118,7428

Rasporedi predavanja

Rasporede predavanja na master studijama Univerziteta Singidunum možete pogledati na linkovima iz tabele u produžetku:

Nastava za generaciju studenata upisanu 2017/18 u zimskom semestru počinje 17.11.2017.g. 

Master studije

Poslovna ekonomija

Preuzmi

Interna revizija i forenzika

Preuzmi

Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu

Preuzmi
Savremene informacione tehnologije Preuzmi
Fizička kultura Preuzmi
Inženjerski menadžment Preuzmi
Menadžment u sportu Preuzmi
Nauka o podacima Preuzmi
Konsultativna nastava Preuzmi

 

Na master studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo, Digitalni sistemi emitovanja i komunikacije nastava se realizuje kao konsultativna. Za više informacija kontaktirajte prof. Mladena Veinovića na email mveinovic@singidunum.ac.rs.

 

Na programu Menadžment javnog sektora nastava se realizuje kao konsultativna. Za više informacija kontaktirajte sa prof. Lidiju Barjaktarović na email lbarjaktarovic@singidunum.ac.rs.

 

Na master studijskom program Primenjena anglistika nastava se realizuje kao konsultativna. Za više informacija kontaktirajte sa prof. Marijanu Prodanović na email mprodanovic@singidunum.ac.rs.

 

Na  master studijskom programu Softversko i informaciono inženjerstvo nastava se realizuje kao konsultativna. Za više informacija kontaktirajte prof. Zoru Konjović na mail zkonjovic@singidunum.ac.rs.

 

Na sledećem linku možete naći raspored konsultacija predmetnih profesora navedenih studijskih programa.

Univerzitet Singidunum © 2018